Over geodetische deformatiemetingen

Governance

Geodetische deformatiemetingen (het monitoren van deformaties van wat zich boven, op of onder het aardoppervlak bevindt) vinden in veel domeinen plaats. Er zijn verschillen tussen deze domeinen. Bij de winning van gas, olie en zout is er een sterk regulerende wetgeving. Die ontbreekt bij de meeste andere domeinen. Bij de burgelijke en utiliteitsbouw is er sterke invloed van private partijen, waaronder verzekeringsmaatschappijen. De rijksinfrastructuur is sterk door de overheid gestuurd, maar wordt de invloed van private partijen groter. Deze verschillen hebben invloed op de governance, op de gehanteerde technieken voor geodetische monitoring, op normering en op de communicatie. Wat zijn die verschillen en waarom zijn die er?

Geodetisch-wiskundige modellen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) analyseert de bodemdalingsmetingen sinds het begin van de jaren zestig met steeds geavanceerdere wiskundige modellen. Er zijn heftige discussies tussen geodeten en geofysici over de modellering en interpretatie. Discussies worden op wetenschappelijk niveau beslecht.
In de meeste andere domeinen zijn de gehanteerde wiskundige modellen vaak eenvoudiger, zo eenvoudig, dat de vraag gerechtvaardigd is, of het wel verantwoord is. Waarom is dit zo en kan het beter? Hoe kan meerwaarde aan de geodetische metingen worden gegeven?
Een analyse van gehanteerde wiskundige modellen en het opstellen van generieke modellen is noodzakelijk en een van de doelen van het onderzoek.

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto