Documenten betreffende het promotieonderzoek

Het basisdocument voor het promotieonderzoek is het plan van aanpak, Plan of Action. Dit plan is alleen in het Engels beschikbaar.

Plan of Action

Documenten van het project DefoGuide

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto