Archief van de mijlpalen

Op 22 september 2014 is de startbijeenkomst geweest van het project DefoGuide, dat subsidie ontvangt uit het programma Maps4Society.

Op 19 september 2014 is het artikel "An extendable linearised adjustment model for deformation analysis" geaccepteerd voor publicatie in Survey Review Het is een aangepaste en uitgebreide versie van het in september 2013 gepresenteerde artikel. Een tweede artikel is in review.

Op 13 maart 2014 is het minisymposium "Omgaan met onzekerheid in de geodesie" succesvol verlopen: circa honderd deelnemers en een waardering van een 8,8.

Twee papers worden op dit moment ge-peer-reviewed: het ene is het artikel dat op JISDM 2013 is gepresenteerd en in september 2014 in Survey Review zal worden geplaatst. Het andere gaat over de mathematisch-geodetische deformatieanalyse van puntenvelden.

Op het "Second Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM)" op 9 september 2013 is een paper gepresenteerd (An extendable linearised adjustment model for deformation analysis)

Op het onderwijscongres van de faculteit Natuur & Techniek van Hogeschool Utrecht op 9 januari 2013 was er een posterpresentatie van het onderzoek.

Het Plan of Action beschrijft de opzet en aanpak van het promotieonderzoek. Het is in december 2011 vastgesteld.

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto