Kontaktinformoj

Por pli da informoj bonvolu kontakti:

Retpoŝto:info.hiddo@gmail.com
Telefono:+ 31 88 481 8615
Poŝto: Hiddo Velsink
Poŝtkesto 182
NL - 3500 AD  Utrecht
Nederlando
Skype:hiddo.velsink

Foto de Hiddo Velsink

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto