Promotieonderzoek van Hiddo Velsink

Geodetische deformatiemetingen: communicatie, techniek en governance

Deze internetpagina's zijn gewijd aan het promotieonderzoek van Hiddo Velsink. Het onderzoek startte in het najaar van 2011. Het onderzoek richt zich op het bouwen van een communicatiemodel voor geodetische deformatiemetingen. De voorlopige titel is: "Het toevoegen van waarde aan deformatiemetingen". Het onderzoek wil zo goed mogelijk aansluiten bij wat in de beroepspraktijk speelt en vandaar deze internetpagina's.
Om tot een communicatiemodel te komen worden in het kader van het onderzoek worden vier deelmodellen ontwikkeld over:

In de loop van het onderzoek werd duidelijk, dat een goed wiskundig analysemodel voor geodetische deformatieanalyse ontbrak en dat de ontwikkeling daarvan belangrijk was en veel tijd zou nemen. In een aantal wetenschappelijke publicaties is en wordt het model gepresenteerd. In MATLAB zijn programma's gemaakt om het ontwikkelde model te kunnen valideren.

Het gevolg is geweest dat het accent in het onderzoek sinds 2011 is verschoven van communicatie en governance-arrangementen naar wiskundig-geodetische modellen.

In 2014 is een subsidie verworven (programma Maps4Society) voor onderzoek naar een normeringsmodel voor geodetische deformatiemetingen, het project DefoGuide. Het onderzoek past binnen het promotieonderzoek en richt zich op de normering. Partners in het project zijn:

Een aantal andere partners zijn later in het project aangeschoven (NAM, Brem Funderingstechniek, RPS). In het project is de huidige praktijk geanalyseerd van opdrachten formuleren voor geodetische deformatieanalyse en is een analysemodel ontwikkeld. Uit het analysemodel is afgeleid hoe statistisch verantwoorde normen kunnen worden opgesteld.

Het promotieonderzoek vindt plaats met als promotor prof.dr.ir. R.F. Hanssen, hoofd van de sectie Geoscience and Remote Sensing van de Technische Universiteit Delft. Copromotoren zijn vanuit Hogeschool Utrecht lector Johan Versendaal en vanuit de Technische Universität Braunschweig prof. Niemeier.

Mijlpalen

Op donderdag 19 mei 2016 vond het afsluitende symposium plaats van het project DefoGuide. Meer informatie is hier te vinden.

Op 30 maart 2016 heeft Hiddo in Wenen een presentatie gegeven op het 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring. De presentatie is als peer-reviewd artikel in het eerste nummer van 2016 van het Journal of Applied Geodesy gepubliceerd en is hier te vinden.

In het nummer van november 2015 van het Journal of Geodesy is van Hiddo's hand het peer-reviewde artikel On the deformation analysis of point fields geplaatst.

In het laatste nummer van 2015 van het tijdschrift Survey Review is van Hiddo's hand het peer-reviewde artikel Extendable linearised adjustment model for deformation analysis verschenen.

Archief

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto